november 08 2022 0Komentár
Prispevok-Plan-obnovy

Príspevok na obnovu domov a ponuka financovania z bánk

Už ste zaregistrovali výzvu z Plánu obnovy pre občanov SR na obnovu rodinných domov, ktorej cieľom je zlepšenie ich energetickej hospodárnosti? Občania už podávajú žiadosti od 15. októbra 2022.

 

Sumár informácií

Množstvo základných informácií nájdete v našom predchádzajúcom článku Stručne a vecne k obnove domov so STAVINEK s.r.o. kde sme si zadefinovali, čo musí spĺňať žiadateľ, rodinný dom, ktorý sa chystáte obnoviť, potom aký je ponúkaný finančný príspevok aj aké opatrenia z Plánu obnovy budú podporované a v akej výške.

 

Pokiaľ ste už o tejto dotácii počuli a premýšľate, že by ste to skúsili využiť pre svoj účel, tak ste na správnom mieste! V tomto článku sa zameriame na prepočet výšky oprávnených výdavkov v prípadovej štúdii, aby ste si vedeli lepšie predstaviť, aký balíček peňazí vám štát zafinancuje a aké podmienky treba dodržiavať. Zároveň je vhodné dopredu zhodnotiť, akú veľkú obnovu sa chystáte na svojom dome vykonať. Táto dotácia je výhodnejšia, ak sa chystáte vykonať čo najviac tepelno – technických úprav ako len ak plánujete zmeniť zdroj tepla.

 

energeticky-certifikat-obnova-rodinnych-domov
Zdroj: Pixabay

Pri podávaní žiadosti o príspevok, prikladáte viacero dokumentov, dôležitým z nich je aj energetické hodnotenie budovy pred obnovou. Z tohto dokumentu sa vychádza a naň sa aj odvoláva počas celého procesu realizácie až po vyplatenie príspevku. Preto vám radíme dôkladne odkonzultovať plánované úpravy so zhotoviteľom certifikátu pred  vypracovaním dokumentu, nakoľko po jeho vystavení sú už tieto návrhy úprav na dome záväzné a vykonať sa musia. Inak vám príspevok z Plánu obnovy neposkytnú. Odborne spôsobilá osoba vám vypracuje projektové energetické hodnotenie resp. energetický certifikát tak, aby ste dosiahli úsporu energie aspoň na úrovni 30% a teda splnili podmienku minimálnej úspory primárnej energie. 

 

!!Zároveň si urobte dostatočnú zbierku fotografií domu pred obnovou, a to najmä tých častí domu, ktoré budú prechádzať zmenami!!

 

Príklad

Na základe teoretického príkladu si prejdeme mechanizmus výpočtu výšky príspevku. Poďme na to!

V rámci projektu nám projektant navrhol tieto opatrenia:

 • zateplenie obvodového plášťa – opatrenie A,
 • zateplenie strešného plášťa – opatrenie A,
 • výmenu otvorových konštrukcií – opatrenie A,
 • výmenu tepelného zdroja (tepelné čerpadlo vzduch – voda) – opatrenie B1.

Na základe údajov z projektovej dokumentácie predstavujú plochy domu tieto štvorce:

 • plocha zateplenia obvodového plášťa: 120 m2,
 • plocha zateplenia strešného plášťa: 80 m2,
 • plocha menených okien: 15 m2,
 • plocha podlahy nevykurovaného podkrovia 60 m2 ,
 • plocha stropu nevykurovaného suterénu 60 m2 ,
 • tepelné čerpadlo bude s výkonom 8 kW.

Predpokladaná úspora primárnej energie je podľa projektového energetického hodnotenia na úrovni 65 % pri náraste celkovej podlahovej plochy RD o 5% z dôvodu zateplenia.

kalkulaia-obnova-rodinnych-domov
Zdroj: Pixabay

Pozn. odkladajte si všetky faktúry aj bločky po dobu 5 rokov, aby ste vedeli pri prípadnej kontrole vydokladovať, že ste použili jednotlivé množstvá materiálov v stanovenej kvalite, rozmeroch atď. Tým, že sú ceny za jednotku všeobecne stanovené, vám nebudú z ministerstva živ.prostredia primárne kontrolovať koľko ste za dané materiály zaplatili, či ste nakúpili lacnejšie alebo ste to preplatili. 

Maximálna výška oprávnených výdavkov v EUR pri predložení žiadosti sa prepočíta na základe ministerstvom zadaných cien za jednotku, ktoré sú uvedené v článku Stručne a vecne k Plánu obnovy so STAVINEK s.r.o.

Zateplenie plášťa ………… 120 x 75 = 9 000,00 €

Zateplenie strechy ………. 80 x 24 = 1 920,00 €

Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia … 60 x 20 = 1 200,00 €

Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu …… 60 x 53 = 3 180,00 €

Výmena okien ……………. 15 x 230 = 3450,00 €

Tepelné čerpadlo ………. 8 x 950 = 7 600,00 €

Projektová dokumentácia, vrátane projektového energetického hodnotenia …… 1 700,00 €

Energetický certifikát po obnove …. 150,00 €

SPOLU: 28 200,00 €

✅Výdavky na opatrenia skupiny A predstavujú 66,49%. Podiel oprávnených výdavkov na skupinu opatrení „A“ je vyšší ako 50% COV.

Výška prostriedkov mechanizmu (pred uplatnením limitu):

28 200,00 x 0,6 = 16 920,00 €

Limit pri úspore viac ako 60 % = 19 000,00 €

16 920,00 € < 19 000,00 €

Výška poskytovaných prostriedkov na základe výpočtu v tomto prípade je 16 920,00 €.

 

Dôležité upozornenie: Finančné prostriedky z mechanizmu sú žiadateľovi vyplatené až po vykonaní finančnej kontroly prijímateľom predloženej žiadosti o platbu (vrátane prípadnej finančnej kontroly na mieste) po uzavretí zmluvy o PP. Bližšie podrobnosti upraví Príručka pre prijímateľa.

prispevok-obnova-rodinnych-domov
Zdroj: Pixabay

Tu nastáva priestor na bilancovanie, či má žiadateľ na začiatku dostatok vlastných financií na realizáciu alebo využije ponuku komerčných bánk. Niektoré banky vytvorili produkty špeciálne určené na zafinancovanie obnovy domov z Plánu obnovy. Samozrejme s výhodnejšími podmienkami ako pri bežných spotrebných úveroch. Poďme sa na to pozrieť!

 

Ponuky financovania od komerčných bánk

Pripravili sme vám prehľadný sumár ponúk od jednotlivých bánk, ktoré boli k dnešnému dňu aktívne a tento špeciálny úver pre občanov pripravili. Pri každej banke si zhrnieme:

 • aké opatrenia vám konkrétne zafinancujú z Plánu obnovy,
 • akú výšku úveru a úrokovej sadzby vám ponúknu,
 • dobu splatnosti úveru a
 • výhody jednotlivých ponúk.
uver-obnova-rodinnych-domov
Zdroj: Pixabay

Tento sumár je iba informatívny, v našom záujme nie je vás na žiaden z nich nasmerovať. Toto nie je platená spolupráca 🙂

VÚB zelená pôžička

Pôžička určená na produkty, ktoré predstavujú menšiu záťaž životného prostredia a zlepšujú energetickú úsporu nehnuteľností.

Na čo vám požičajú:

 • Zateplenie rodinného domu, zavedenie plynového kúrenia, výmena plynového kotla
 • Fotovoltické panely
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetický certifikát
 • Kotol na biomasu, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, tepelné čerpadlo, solárne kolektory
 • Výmena okien, zelená strecha, rekuperácia, odstránenie azbestu

Úroková sadzba: od 5,90 % p.a.

Výška pôžičky: 500 – 35 000€

Iné výhody:

 • 100% zľava z poplatku, ak požiadate o pôžičku s ďalšou osobou žijúcou v rovnakej domácnosti,
 • možnosť prefinancovať aj už zrealizované nákupy a rekonštrukcie,
 • výhodné poistenie úveru,
 • výber doby splatnosti úveru: 13 – 96 mesiacov resp. do 120 mesiacov,
 • peniaze sú k dispozícii ihneď,
 • stačí predložiť doklady len na 80% výšky úveru,
 • možnosť dokladovania až do 12 mesiacov od čerpania pôžičky,
 • nemusíte byť klientom VÚB banky.

 

Tatra banka: Úver pre modrú planétu

Peniaze z bezúčelového úveru môžete použiť na:

 • Zateplenie fasády rodinného domu
 • Energeticky úsporné okná a dvere
 • Rekuperácia
 • Kotol na biomasu
 • Fotovoltické panely
 • Slnečné kolektory
 • Tepelné čerpadlo

Úroková sadzba: 4,99% p.a.

Výška úveru:  max. 28 000€

Iné výhody:

 • doba splatnosti 12 – 120 mesiacov,
 • sadzba 4,99% p.a. na celé obdobie splatnosti úveru,
 • 100% zľava z poplatku za úver,
 • možnosť predčasného splatenia úveru,
 • poistenie schopnosti splácať úver.

 

ČSOB spotrebný úver

Ide o spotrebný úver, ktorý môžete využiť na obnovu rodinného domu.

Úroková sadzba: od 5,50% p.a.

Výška úveru: 600 – 25 000€

Iné výhody:

 • úrokovú sadzbu si viete znížiť o 1%, ak budete aktívne využívať bežný účet,
 • bez dokladovania účelu, ručenia alebo potreby zakladať nehnuteľnosť,
 • splatnosť: 12 – 96 mesiacov,
 • nie je potrebné zakladať nehnuteľnosť,
 • peniaze sú k dispozícii ihneď,
 • možnosť predčasného splatenia úveru.

 

Slovenská sporiteľňa: spotrebný úver pre budúcnosť

 Na čo vám požičajú:

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strešného plášťa
 • Výmena otvorových konštrukcií
 • Inštalácia nového zeleného systému na vykurovanie a ohrev vody
 • Zelená strecha

Úroková sadzba: od 4,49% p.a.

Výška úveru: max. 28 000€

Iné výhody:

 • 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
 • splatnosť až na 10 rokov.

 

UniCredit Bank: PRESTO úver

Na čo vám požičajú:

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Výmena otvorových konštrukcií
 • Inštalácia solárnych kolektorov
 • Rekuperácia
 • Zelená strecha
 • Tepelné čerpadlo
 • Fotovoltické panely
 • Vonkajšia tieniaca technika

Úroková sadzba: 5,94% p.a.

Výška úveru: max.40 000€

RPMN: 6,14%

Iné výhody:

 • na preukázanie účelu úveru máte až 6 mesiacov,
 • bez zabezpečenia nehnuteľnosti,
 • doba splácania až 8 rokov,
 • úroková sadzba je garantovaná po celú dobu splácania,
 • poistenie schopnosti splácania.

 

Záver 

Ak ste mali v pláne počas ďalšej stavebnej sezóny zatepľovanie, výmenu okien, zmeniť zdroj tepla a iné úpravy a zároveň máte na to vyčlenené vlastné finančné zdroje, bola by škoda nevyužiť vyššie spomínaný príspevok z Plánu obnovy!

 

Pokiaľ vás odrádza množstvo byrokracie, tak sme tu pre vás my a všetko za vás vyriešime nakoľko môžete splnomocniť na úkony tretiu osobu.  Samozrejme, schválené finančné prostriedky prídu priamo na váš účet. Stačí nás len osloviť. 

 

Ak si však administratívu budete hravo riešiť sami, stačí vám už len nakúpiť stavebné materiály a tovary a hurá do práce! Za skvelé ceny nakúpite aj u nás, na stavebninách STAVINEK. Stačí požiadať o cenovú ponuku, materiál objednáme, uskladníme a keď ho budete potrebovať, dovezieme!

kvalitny-stavebny-material
Zdroj: súkromný album

 

Zdroj:  www.obnovdom.sk

Výzva č.1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov „Pilotná výzva“

Príručka pre žiadateľa k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu rodinných domov

https://www.vub.sk/pozicky/zelena-pozicka/

https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/uvery/bezucelovy-uver/

https://www.csob.sk/spotrebny-uver

https://www.slsp.sk/sk/ludia/uvery/rekonstrukcia

https://www.unicreditbank.sk/sk/obcania/uvery/presto-lepsi-domov.html

Write a Reply or Comment