Stavebné práce

Spoločnosť STAVINEK sa predovšetkým venuje realizácii stavieb podľa požiadaviek klienta.

Ide predovšetkým o realizáciu priemyselných stavieb, pozemných stavieb, až po kompletné rekonštrukcie a zatepľovanie budov.

Pri výstavbe využívame moderné technológie, spoločnosť vždy pružne reaguje a prispôsobuje sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.

Bezproblémová realizácia náročných stavieb je zabezpečená aj vďaka vlastnému vozovému parku a stavebným mechanizmom.

Z našej práce